Informace

Zápis dětí do MŠ ul.Dukelská pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do mateřské školy na ul.Dukelská se bude konat ve dnech 2. a 3.5. 2018 od 8.00 - 15.30 hod. Formuláře Žádost o přijetí a Evidenční list jsou ke stažení na www.zs.kontesinec.net/mateřské školy/dokumenty. Formuláře budou rovněž dostupné v mateřské škole v době zápisu.

                                                                         

Pokyny rodičům na začátku školního roku 2017/2018

 

 

Důležité pokyny pro rodiče na začátek školního roku 2017/2018.
Výňatek ze školního řádu:


Do mateřské školy převezmeme pouze zdravé děti ( bez teploty, vyrážky).

         

Ve vlastním zájmu označte oblečení dětí jménem.

   
Učte děti sebeobsluze ve všech sebeobslužných činnostech (oblékání,obouvání, stolování, smrkání, používání WC).

    
Sledujte na nástěnkách informace týkající se plateb, připravovaných aktivit a jiných důležitých informací.

        
Děti se ráno scházejí do 8.00 hodin, pozdější příchod nahlaste učitelce.

 

Provoz mateřské školy končí v 16.00 hodin - organizujte si svůj čas tak, abyste si stihli včas do stanovené doby děti vyzvednout.

       
Vyzvedávání dětí pověřenými osobami pouze na základě písemného zmocnění zákonných zástupců dítěte.

 

    Děti přicházejí do mateřské školy v době:

→ ráno  6.30 - 8.00 hodin

    Vyzvedávání dětí z mateřské školy je možné v době:

Poledne    12.10 - 12.30 hodin

→Odpoledne 15.00 - 16.00 hodin.

Po domluvě s učitelkou je možné dítě přivést do MŠ nebo si je vyzvednout kdykoli.

      
Přihlášení i odhlášení dětí ze stravování je možné den předem do 12.00 hodin ve školní jídelně ( tel.558 736725) nebo v mateřské škole ( tel. 730815826).

         
Odebrání nahlášeného obědu je možné pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole  do jídlonosiče v době 11.00 - 12.00 hodin.

Neuhrazením platby stravného nebo školného je důvodem přerušení docházky dítěte do mateřské školy do doby řádného uhrazení.

 

Vážení rodiče, na začátek školního roku nachystejte dětem do mateřské školy:

       
Přezůvky s plnou patou (ne vsuvky).

        
Pyžamo - vždy v pátek si jej vyzvedněte k vyprání.

 

Oblečení na pobyt ve školce ( náhradní ponožky, tričko, spodní prádlo)


Oblečení a obutí na zahradu.

 

Kartáček na zuby, 2 ks zubní pasty.

 

3 ks balíky papírových kapesníků, 2 balení toaletních papírů.

 

Informační schůzka pro rodiče

Informační schůzka o organizaci mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 6.9. 2017 od 15.00 hodin v mateřské škole.