ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Časový harmonogram plánovaných školních akcí pro šk.rok 2016/2017

 ZÁŘÍ

·          Informační třídní schůzka pro rodiče

·          Drakiáda, jízda na ponících

·          Loutkové představení

 ŘÍJEN

·          Sběr lesních plodů – soutěž

·          Den stromů

 LISTOPAD

·          Beseda s myslivci

·          Loutkové představení

·          Den pozdravů

 PROSINEC

·          Den otevřených dveří na ZŠ Kontešinec

·          Vánoční focení

·          Vánoční besídka v MŠ

·          Vánoční vystoupení ve firmě KOMA

 LEDEN

·          Informační třídní schůzka pro rodiče

·          Dětský karneval

 ÚNOR

·          Relaxační den s třídou ze ZŠ

·          Loutkové představení

 BŘEZEN

·          Exkurze na statku KOMA

·          Den vody

·          Měsíc knihy – návštěva knihovny – recitační soutěž

·          Velikonoce

 DUBEN

·          Plavecká škola

·          Den Země

·          Beseda s Městskou policii

·          Keramika

 KVĚTEN

·          Den matek a rodiny – besídka

·          Školní výlet

·          Exkurze u hasičů

 ČERVEN

·          Den dětí

·          Beseda s celníky

·          Závěrečné fotografování

·          Rozloučení se školáky

 

AKCE, POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S RODINOU A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

Drakiáda, opékání párků, jízda na ponících                                       září

Sběr lesních plodů                                                                              říjen

Vánoční besídka                                                                                 prosinec

Vystoupení ve FA KOMA                                                                    prosinec

Recitační soutěž                                                                                  březen

Den matek a rodiny                                                                             květen

Školní výlet                                                                                          květen

Den dětí, opékání párků, jízda na ponících                                        červen

Rozloučení se školáky                                                                        červen