ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

  KALENDÁŘ AKCÍ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KALENDÁŘ AKCÍ

Časový harmonogram plánovaných školních akcí pro šk.rok 2016/2017

 

ZÁŘÍ

·          Informační třídní schůzka pro rodiče

·          Drakiáda, jízda na ponících

·          Loutkové představení

 

ŘÍJEN

·          Sběr lesních plodů – soutěž

·          Den stromů

 

LISTOPAD

·          Beseda s myslivci

·          Loutkové představení

·          Den pozdravů

 

PROSINEC

·          Den otevřených dveří na ZŠ Kontešinec

·          Vánoční focení

·          Vánoční besídka v MŠ

·          Vánoční vystoupení ve firmě KOMA

 

LEDEN

·          Informační třídní schůzka pro rodiče

·          Dětský karneval

 

ÚNOR

·          Relaxační den s třídou ze ZŠ

·          Loutkové představení

 

BŘEZEN

·          Exkurze na statku KOMA

·          Den vody

·          Měsíc knihy – návštěva knihovny – recitační soutěž

·          Velikonoce

 

DUBEN

·          Plavecká škola

·          Den Země

·          Beseda s Městskou policii

·          Keramika

 

KVĚTEN

·          Den matek a rodiny – besídka

·          Školní výlet

·          Exkurze u hasičů

 

ČERVEN

·          Den dětí

·          Beseda s celníky

·          Závěrečné fotografování

·          Rozloučení se školáky

AKCE, POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S RODINOU A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

Drakiáda, opékání párků, jízda na ponících                                         září

Sběr lesních plodů                                                                               říjen

Vánoční besídka                                                                                  prosinec

Vystoupení ve firmě KOMA                                                                 prosinec

Recitační soutěž                                                                                  březen

Den matek a rodiny                                                                             květen

Školní výlet                                                                                           květen

Den dětí, opékání párků, jízda na ponících                                         červen

Rozloučení se školáky