ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Představení MŠ Koňakov

 

Mateřská škola  v  Č. Těšíně Koňakově stojí v okrajové části města v krásném vesnickém prostředí s okolními loukami,  lesy, na kopci s nádherným výhledem na Beskydy. Zajišťuje péči  25 dětem, které dochází pravidelně. Příjemné prostředí využil Městský úřad  v  Českém Těšíně k zřízení Školy v přírodě s ozdravným pobytem. Děti z mateřských škol z Č. Těšína se prostřídají v 4 denních turnusech .

ZDRAVÁ VESNICKÁ ŠKOLA

Kapacita: 25 dětí                                                                     
Provoz: od 6,30 hod do 16,00 hod.

Okolní příroda ,lesy, rybník, tůně, potoky, louky, farmy se zvířaty tvoří krásný kolorit vesnice, což je efektivně využíváno při výuce a rozvoji poznávacích procesů a prožitkových činností dětí.

Vzdělávací cíle a záměry:                                                                                                                                
- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,                                                                                                 

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,                                                              
- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snahou naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé, šťastné a spokojené dítě cestou přirozené výchovy, položit základ celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

OZDRAVNÝ POBYT

Provozovatel: Základní a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, 73701 Český Těšín

Záměr pobytu: 
podpora zdraví dětí pobytem na zdravém vzduchu s volným režimem, zvýšeným přísunem vitamínů, vytvořením tělesné, duševní a společenské pohody. Tělesná pohoda- dostatek volného pohybu, především pobytem v přírodě bez nepřiměřené zátěže tělesnými výkony. Duševní pohoda- vytvořit atmosféru pohody pružným optimálním denním režimem se střídáním činností a odpočinku. Společenská pohoda- vytvořit podmínky pro prožitky pocitu z úspěchu, sladit potřebu svobody, vytvořit prostor, čas a prostředky pro spontánní a komunikační hry.

Organizace pobytu:

doprava turnusu od 7,50 hod. do 8,00 hod.,                                      
realizace  záměru pobytu od 8,00 hod. do 15,00 hod.,                                                             
návrat turnusu do výchozí školky od 15,00 hod.  do 15,15 hod.