ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště:  Mateřská škola Masarykovy sady Český Těšín

Vedoucí MŠ:   Mgr.Anna Jarmoliková

Adresa MŠ:   Masarykovy sady 77/16, Český Těšín, 737 01

Telefon:   725 749 370

Email:    ms.masarykovysady@zskontesinec.net

Provozní podmínky MŠ:      
kapacita:  73 dětí

-  tři třídy stejnorodého věku dětí (homogenní)

- provoz:  6 - 16, 30 hodin

- stravu zajišťuje školní jídelna Ostravská, telefon:    773 698 063