Plán akcí

6. 9. 2017

Kalendář plánovaných školních akcí 

   pro školní rok  2017/2018 (některé termíny jsou pouze orientační)

  Září 2017


 

15.
  9.


 

 

Zdravé zoubky /beseda s preventistou


 

 

2.
  a 3. třída


 

 

18.
  9.


 

 

Vodící pes v MŠ /beseda a psovodem


 

 

2.
  a 3. třída


 

 

od září do

května 2018   Sbíráme starý papír "Soutěž s panem

   Popelou"


 

všechny

 děti


 

 
 

 

Sběr kaštanů a žaludů


 

 

všechny
  děti


 

Říjen 2017 


 

16. 10.


 

 

Interaktivní pohádka ve školce "Průzkumníci v Africe"


 

 

všechny děti


 

 
 

 

Myslivci na návštěvě ve školce


 

 

všechny
  děti


 

 

říjen
  - květen


 

 

Scénické čtení (ve spolupráci s knihovnou)


 

 

2.
  a 3. třída


 

 
 

 

Podzimní úklid zahrady


 

 

všechny
  děti


 

 

17.-
  20.10.


 

 

Pracovní dílny s rodiči - výroba panáčků
  z přírodnin, výstava výrobků v MŠ


 

 

všechny
  děti


 

 

23.
  10.


 

 

Fotografování dětí s vánočním motivem, od 14, 30
  hodin


 

 

všechny
  děti


 

 

24.
  10 - 3. 11.


 

 

Škola v přírodě v Koňákově


 

 

3. třída


 

Listopad 2017


 

7. - 10. 11.


 

 

Škola v přírodě v Koňákově


 

 

2.
  třída


 

 

7.
  11.


 

 

Stanice mladých přírodovědců v Karviné


 

 

3.
  třída


 

 

15.
  11.


 

 

Interaktivní pohádka ve školce "Zdravé jídlo"


 

 

všechny
  děti


 

 

listopad
  - leden


 

 

Plavecká škola ve Svibici


 

 

3.
  třída


 

 

27.11.
  - 1. 12.


 

 

Pečení a zdobení vánočních perníčků


 

 

všechny
  děti


 

Prosinec 2017


 

1.   12.


 

 

Zpívání na náměstí ČSA - Mikuláš


 

 

všechny
  děti


 

 

6.
  12.


 

 

Mikuláš ve školce


 

 

všechny
  děti


 

 

19.
  12.


 

 

Vánoční koncert v kostele v Masarykových sadech
  /ZŠ a MŠ/


 

 

všechny
  děti


 

 

20.
  12.


 

 

Vánoce ve školce


 

 

všechny
  děti


 

 Leden 2018


 
 

 

Zimní hry a soutěže


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Zimní hry a soutěže s dětmi ze ŠD


 

 

3
  třída


 

 
 

 

Krmení a péče o zvířátka v zimě


 

 

všechny
  děti


 

 

od
  17. 1.


 

 

"Tajemná  příroda"
  - ekoprojekt muzea (leden - duben)


 

 

1,
  2, 3. třída


 

 

leden
  - únor


 

 

Keramika pro děti / DDM


 

 

3.   třída


 

 

31.
  1.


 

 

Karneval  ve školce
  s klaunem


 

 

všechny
  děti


 

Únor 2018


 

5. - 9.  2.


 

 

Lyžařská školička v Bukovci


 

 

starší
  děti


 

 

únor
  - březen


 

 

Keramika pro děti / DDM


 

 

2.
  třída


 

 
 

 

Pedagogicko - psychologická miniporadna v MŠ (beseda
  s rodiči)


 

 
 

 Březen 2018 


 
 

 

Den otevřených dveří v ZŠ


 

 
 

 
 

 

Návštěva knihovny "Čteme dětem"


 

 

všechny
  děti


 

 

20.
  3.


 

 

Vítání jara o otevírání zahrady


 

 

všechny
  děti


 

 

26.
  - 28. 3.


 

 

Velikonoce ve školce


 

 

všechny
  děti


 

 Duben 2018 


 
 

 

Návštěva Muzea


 

 

1,
  2, 3 třída


 

 
 

 

Divadlo ve školce


 

 
 

 
 

 

Exkurze do Archeoparku


 

 

3.   třída


 

 

20.
  4.


 

 

Den Země


 

 

všechny
  děti


 

Květen 2018 


 

9. - 11. 5.


 

 

Besídky pro maminky k svátku


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ


 

 

3.
  třída


 

 
 

 

Policie ve školce


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Exkurze na nádraží


 

 

1.třída


 

 

24.
  5.


 

 

Školní výlet


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Pohádka v Těšínském divadle - Bajka


 

 

všechny
  děti


 

Červen 2018 


 

28. 5.-1. 6.


 

 

Týden dětí - soutěže a atrakce ke Dni dětí


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Hasiči ve školce se cvičným poplachem


 

 

všechny
  děti


 

 

14.
  6.


 

 

Zahradní slavnost 
  - loučení s předškoláky


 

 

všechny
  děti


 

 
 

 

Koloběžkové závody s dětmi ze ŠD


 

 

3.
  třída


 

 
 

 

Tematické exkurze


 

 

2.   a  3. třída


 

 
 

 

Vystoupení dětí na ekologické konferenci v KaSS


 

 

2,
  3. třída


 

·       
říjen - květen / středy: sportovní hry a cvičení v tělocvičně - 3. třída