Dokumenty, směrnice

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2016/2017 - Úplata 2016- 2017.pdf

Organizační řád MŠ Mosty  - Školní řád mateřských škol-1.9.2014.pdf

Školní vzdělávací program -"Náš svět"