ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

                                                      

                                                                                                     

METODA DOBRÉHO STARTU

  • příprava předškolních dětí na  školní výuku (čtení, psaní, počítaní)
  • sleduje rozvoj psychomotoriky v součinnosti se sférou  emociálně motivační a sociální
  • přispívá k rozvoji řeči
  • respektuje individualitu dítěte

OBECNÁ STRUKTURA

  • povídání o písničce
  • cvičení pohybově-akustická ( orientace v prostoru, hrubá motorika)
  • cvičení pohybově- akusticko- zraková ( rytmizace, jemná motorika)
  •  dokreslení předtištěného obrázku