ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Zápis 2019

                                                      

                                                                                                     

METODA DOBRÉHO STARTU

  • příprava předškolních dětí na  školní výuku (čtení, psaní, počítaní)
  • sleduje rozvoj psychomotoriky v součinnosti se sférou  emociálně motivační a sociální
  • přispívá k rozvoji řeči
  • respektuje individualitu dítěte
      Obecná struktura

      povídání o písničce,cvičení pohybově-akustická ( orientace v prostoru, hrubá motorika),

      cvičení pohybově- akusticko- zraková ( rytmizace, jemná motorika), dokreslení předtištěného obrázku     

 

                                                                            KERAMIKA

  •  děti se naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné výrobky,seznámi se s technikou
  • rozvíjí jemnou motoriku,manuální zručnost
  • díky souhře rukou a myšlení dochází k zapojení obou mozkových hemisfér