ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Karneval + Divadlo Letadlo

Relaxační den se sedmáky

Předvánoční odpoledne s rodiči

Čertí den

Úklid zahrady- hrabání listí

Tvořivé odpoledne s rodiči (dýně)

Pouštění draků

Návštěva strážníka městské policie