ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Představení MŠ Smetanova

 

Naše mateřská škola se nachází v klidné části centra města. Je to patrová budova vilového typu s rodinně uspořádanými prostory. Kapacita dvou věkově smíšených tříd je 20 a 22 dětí. Školní zahrada je prostorná, se vzrostlými stromy a velkým prostorem pro pohybové aktivity dětí, vhodně doplněna o herní prvky a prolézačky. K vycházkám využíváme rekonstruované nábřeží s novým dětským hřištěm.

Pracujeme s prvky programu Začít spolu, kde je kladen důraz na individuální přístup k dítěti, spolupráci a partnerství s rodinou, školou a širší veřejností. Tento program využívá projektové učení, dětem je nabízena široká nabídka činností a aktivit v tzv. centrech aktivit. Dítě si samo z nabídky vybírá - má možnost volby. Tím je podporována nejen schopnost dětí se samostatně rozhodnout, být aktivní, samostatný a tvořivý, ale i nést odpovědnost za svou volbu. V MŠ vytváříme společně s dětmi pravidla, jež nám pomáhají v našem společném soužití.

Pro předškolní děti vedeme kroužek Předškoláček a Barevnou angličtinu. Do mateřské školy dochází kvalifikovaný logoped a věnuje se dětem s vadami řeči. Po celý rok probíhají akce a aktivity pro děti i rodiče, program je obohacen o divadelní představení.

O děti se starají dva provozní zaměstnanci a čtyři kvalifikované učitelky. Klademe důraz na spolupráci s rodinou a budování partnerství. Našim cílem je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem dostatek mnohostranných podnětů pro jeho aktivní všestranný rozvoj.

Personální obsazení:

  • učitelky 1.třída Motýlci - Kantorová Monika, Humplíková Pavlína
  • učitelky 2.třída Sovičky - Poliaková Božena, Folvarčná Šárka
  • školnice - Szlaurová Ivana
  • pracovnice školní výdejny - Stryjová Renata